Bezpieczeństwo i higiena pracy - Doce System Solutions

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Nasza firma oferuje profesjonalne usługi BHP, wypracowane przez lata praktyki oraz wysokie standardy szkoleniowe, powiązane z przeglądami stanowisk pracy, analizami wypadkowości i występującym ryzykiem zawodowym.

Przedstawiamy rozwiązania redukujące wypadkowość i obniżające poziom występującego ryzyka.

W ramach naszych usług BHP oferujemy:

  • Wykonywanie wszelkich czynności i spełnianie obowiązków, jakie wynikają z rozporządzenia o służbie BHP,
  • Kontrolę stanu BHP pod kątem wybranego zagadnienia, kontrolę kompleksową, czyli tzw. audyt bhp lub realizowanie zadań pokontrolnych PIP,
  • Doradztwo w kwestiach związanych z organizacją pracy w miejscach, gdzie pojawiają się uciążliwe warunki oraz szkodliwe lub niebezpieczne czynniki,
  • Doradztwo z zakresu aktualnych przepisów pod kątem BHP,
  • Pomoc podczas procesu planowania, unowocześniania i rozwoju przedsiębiorstwa, w zakresie dostosowania go, z punktu widzenia techniczno-organizacyjnego, do przepisów BHP,
  • Pomoc rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w ocenianiu dokumentacji, a także założeń modernizacyjnych pod kątem BHP.

Skorzystali z naszych usług

Nasze usługi

Sprawdź w czym Jeszcze możemy pomóc

Wsparcie rozwoju kadr

arrow_forward

Bezpieczeństwo i higiena pracy

arrow_forward

Sprzątanie biur i obiektów komercyjnych

arrow_forward

Prace aranżacyjne biur

arrow_forward

przejdź do usług >