wtorek, 23 styczeń 2024 09:03

Obowiązkowa strona internetowa dla spółki – sprawdź, jak ją prowadzić zgodnie z prawem

Strony internetowe spełniają przeróżne role, jak np. promocyjną, informacyjną czy wizerunkową. Przedsiębiorca, który chce być dobrze widoczny w sieci, zamieszcza w niejchociażby wizytówkę firmy. W przypadku prowadzenia spółki akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej postawienie strony internetowej jest wymagane prawem i powinny znaleźć się na niej znaleźć określone elementy.

Podstawę prawną opisującą ten zakres znajdziemy w kodeksie spółek handlowych (dalej: KSH), odpowiednio w:

  • art. 5 § 5,
  • art. 374 §1,  
  • art. 127§5,

a także w art. 47 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Sprawdźmy, co konkretnie nakazują wspomniane artykuły.

Dlaczego musisz mieć stronę internetową

Obowiązek prowadzenia strony internetowej dla spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnej wynika wprost z art. 5 KSH, opisującego sposób informowania o spółkach. Paragraf  5 mówi tu, że:

Spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna prowadzą własne strony internetowe i zamieszczają także na tych stronach, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek.

Jak i gdzie zgłosić stronę internetową

Ponadto adres strony internetowej należy zgłosić do sądu rejestrowego, co wynika z art. 47 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Adres strony jest dzięki temu jawny i każdy zainteresowany może go znaleźć w Dziale 1 w Rubryce 2 wpisu rejestrowego.

Co musi się znaleźć na stronie internetowej spółki?

Art. 374. KSH Elementy pism i zamówień handlowych spółki akcyjnej oraz Art. 127. KSH Firma spółki komandytowo-akcyjnej wyjaśniają, co obligatoryjnie ma znaleźć się na stronie internetowej. Są to mianowicie następujące elementy:

  • nazwa spółki, jej siedziba i adres;
  • oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru;
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  • wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego

oraz w przypadku spółki akcyjnej:

  • oznaczenie grupy spółek, jeżeli spółka do niej należy.

Przy czym przepis ten stosuje się odpowiednio do oddziału spółki akcyjnej mającej siedzibę za granicą.

Ogłoszenia pochodzące od spółek

Prowadząc spółkę, masz też obowiązek jawnego informowania akcjonariuszy poprzez publikację ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ((dalej MSiG). Są to ogłoszenia wymagane przez prawo, jak też te, które zostały zapisane w statucie spółki. Chodzi tu w szczególności o wszelkie informacje dotyczące przekształceń spółki, fuzji, restrukturyzacji czy też wejścia w stan likwidacji. Jak wynika z przytoczonego wyżej art. 5 § 5 KSH tożsame ogłoszenia powinny znaleźć się na stronie internetowej spółki.

Jak widać, strona internetowa to niezbędny element prowadzenia spółki. Brak strony może skutkować nawet postępowaniami w sądzie, warto więc spełnić ten prawny obowiązek. 

 

 

 

Chcesz porozmawiać? Wyślij dane kontaktowe.

Skorzystali z naszych usług