Support

DOCE OTP

Poniżej znajdą Państwo opisy obsługi i zarządzania poszczególnymi elementami systemu

 • Zakładanie konta i logowanie

   

  Zarówno rejestracja jak i logowanie do platformy odbywa się poprzez dedykowane okna.

 • Tworzenie spotkań i zarządzanie nimi

   

  Po zalogowaniu znajdujemy się w panelu obsługi spotkań. W tym oknie zarówno zarządzamy już stworzonymi spotkaniami jak i mamy możliwość tworzenia kolejnych, określając specyficzne dla każdego spotkania ustawienia.

  Panel zarządzania spotkaniami

  Dodawanie nowego spotkania odbywa się poprzez naciśnięcie w panelu zarządzania powyżej, przycisku "Stwórz spotkanie"

  Po ustaleniu poszczególnych ustawień dla spotkania klikamy przycisk "Stwórz spotkanie"

 • Dołączanie do spotkania i zapraszanie uczestników

   

  Dołączanie do spotkania jest możliwe na kilka sposobów, w panelu użytkownika po zalogowaniu (jak poniżej), dołączamy do poszczególnych spotkań wpisując ID spotkania lub link, który został nam przekazany przez organizatora spotkania.

 • Obsługa spotkania i możliwości

   

  Okno spotkań

  Dzieli się na kilka elementów: moduł tablicy (prezentacji i adnotacji), moduł czatu wideo, moduł czatu tekstowego, moduł notatek, moduł ankiet.

   
  Czat tekstowy

  Wiadomości wpisujemy w okienko w którym widnieje napis "Wyślij wiadomość do Czat Publiczny" i klikając ikonkę papierowego samolotu

   

  Czat wideo

  Włączamy i wyłączamy czat wideo, poprzez ikonki na dole ekranu, które w momencie wyłączenia wyglądają następująco:

  a w momencie włączenia poszczególnych elementów zmieniają one się na następujące

   

  Zmiana prezentacji

  Aby zmienić i wgrać nową prezentację klikamy na ikonkę koło pola tworzenia wiadomości na czacie tekstowy, proszę pamiętać, że najlepiej jest wgrać prezentację w formie pdf z jednym slajdem na stronę.

   

  Zarządzanie użytkownikami

  W ramach platformy mamy możliwość zarządzania uczestnikami i stanem samego spotkania. Zarówno w zakresie globalnym jak per uczestnik.

  Globalnie możemy: wyciszyć wszystkich użytkowników, zapisać listę obecnych osób, zablokować użytkowników oraz tworzyć podgrupy i napisy.

  W ramach interakcji z użytkownikami możemy wykonywać poniższe czynności jako prowadzący

  Administrując poszczególnymi użytkownikami możemy rozmawiać prywatnie, wyznaczać czasowo na prelegenta lub moderatora oraz usuwać daną osobę z pokoju.

   

   

   

 • Zarządzanie użytkownikami

   

  Platforma pozwala na zarządzanie użytkownikami oraz przypisania im odpowiednich uprawnień

  Zarządzanie użytkownikami

   

  Menu zarządzania

   

  Panel użytkownika

 • Ustalanie ról dla użytkowników

   

  Każdy użytkownik ma przypisana odpowiednią rolę, możemy ich tworzyć dowolną ilość ograniczać poszczególne elementy dla roli i przypisując odpowiedni kolor i nazwę ułatwiającą ewidencję.

 • Dostosowanie wyglądu platformy

   

  Platforma może być dowolnie dostosowana, ale dodatkowo, ma możliwość zarządzania wyglądem przez samego użytkownika, zarówno w zakresie loga czy kolorów i czcionek

   

 • Wymaganie sprzętowe i oprogramowania

   

  Platforma ma jedynie cztery wymogi:

  1. Kamerę wbudowaną lub zewnętrzną.

  2. Mikrofon wbudowany lub zewnętrzny.

  3. Przeglądarkę Firefox, Opera lub Chrome (przeglądarka Edge nie obsługuje platformy w tym współdzielenie kamery i mikrofonu).

  4. Łącze internetowe o prędkości pobierania i wysyłania około 3MB/s - przy wolniejszych prędkościach mogą wystąpić zacinania ekranu lub dźwięku.

 

DOCE CRM

Poniżej znajdą Państwo opisy obsługi i zarządzania poszczególnymi modułami

 • Logowanie i zakładanie kont

  Logowanie odbywa się poprzez panel początkowy, który może być dowolnie spersonalizowany (opisy, wymagane pola, podwójne uwierzytelnienie, obrazy czy loga).

  Rejestracja jest możliwa tylko poprzez administratora w panelu rejestracji nowego użytkownika

  Dopiero po tym kroku możliwe jest przydzielenie uprawnień i danych osobowych.

 • Moduł projektów

  Stanowi zestawienie projektów/produktów oferowanych przez firmę.

  Moduł projektów pozwala na zarządzanie projektami. Moduł projektów może być dowolnie dostosowany, zarówno jeśli chodzi o wygląd idąc przez wymagane dane (pola) kończąc na sposobie zarządzania.

 • Moduł kontaktów

 • Moduł aktywności

 • Moduł raportów

 • Moduł administracji

 • Wymagania sprzętowe i oprogramowania

   

  Elementy systemu
  • Aplikacja serwerowa – kod programu umieszczony na serwerze www
  • Baza danych – jedna baza danych połączona bezpośrednio z aplikacją
  • Przeglądarka internetowa (klient) – jedna z nowoczesnych przeglądarek internetowych (Mozilla FireFox, Chrome, Microsoft Edge) umieszczona na komputerze użytkownika systemu.
  Wymagania sprzętowe serwera aplikacji (do 20 użytkowników)
  • Procesor: x86 lub x64 (rekomendowany)
  • RAM: 2GB (minimum), 4 GB (zalecane)
  • Dysk twardy: 1GB wolnej przestrzeni
  Wymagania dla Systemu Operacyjnego

  Windows

  • Wszystkie dystrybucje w architekturze x86 lub x64
  • Windows 7 SP1 lub nowszy
  • Windows 10 wersja 1607 lub nowsza
  • Windows Server 2008 R2 SP1 lub nowszy

  Linux

  • Wszystkie dystrybucje w architekturze x64
  • Red Hat Enterprise Linux wersja 6 lub 7
  • CentOS wersja 7
  • Oracle Linux wersja 7
  • Fedora wersja 29 lub 30
  • Debian wersja 9
  • Ubuntu wersja 16.04, 18.04 lub 18.10
  • Linux Mint wersja 17 lub 18
  • openSUSE wersja 17 lub nowsza
  • SUSE Enterprise Linux (SLES) wersja 12 SP2 lub nowsza
  • Alpine Linux 3.7 lub nowsza
  Wymagania baza danych

  Wspierane bazy danych:

  • MySQL 8.0
  • MySQL 5.7
  • MariaDB 10.4
  • MariaDB 10.3
  Wymagane zainstalowane komponenty serwera
  • Środowisko uruchomieniowe platformy .NET Core na serwerze. Strona pobierania platformy .NET Core – należy wybrać najnowszą wersję programu .NET Core niebędącą podglądem
  • Aplikacja serwera www pełniąca rolę zwrotnego serwera proxy, np. IIS, Apache lub Nginx.
  • Certyfikat SSL dla domeny pod którą aplikacja będzie dostępna.
  Konfiguracja aplikacji na serwerze

  Dostęp do aplikacji z sieci zewnętrznej do serwera aplikacji następuje po szyfrowanym protokole HTTPS. Odpowiedni certyfikat i domena muszą zostać skonfigurowane na zwrotnym serwerze proxy (IIS. Nginx, Apache). Komunikacja jest dalej przekazywana wewnętrznie do serwera www aplikacji (Kestrel) a odpowiedź aplikacji ponownie przez zwrotny serwer proxy trafia w zaszyfrowany sposób do użytkownika.

 • Bezpieczeństwo i integracje

  Opis

Chcesz porozmawiać? Wyślij dane kontaktowe.

Skorzystali z naszych usług