piątek, 09 lipiec 2021 11:22

Falicity Management - rusztowanie dla firmy

Z raportu „Praca w branży obsługi obiektów”, opracowanego przez Radę Facility Management, Hays Poland oraz Pracuj.pl, wynika, że usługi FM mogą stanowić nawet 40% wszystkich kosztów firmy. Rośnie rola kompetencji specjalistycznych i menadżerskich w tej branży. Nadal jednak świadomość istnienia FM w Polsce jest zbyt niska.

Podczas gdy Europie Zachodniej branża obsługi obiektów realizowana przez FM już od wielu lat stanowi realne wsparcie dla biznesu, w naszym kraju pozostaje rozproszona na pojedyncze funkcje lub usługi. Dopiero zaczynamy wprowadzać je w życie, a FM staje się autonomicznym segmentem rynku.

Pomysł stworzenia powiązań między udogodnieniami ma swoje źródło w 1975 r., kiedy to producenci mebli biurowych w USA w otoczeniu mocnej konkurencji rynkowej, przeprowadzili pogłębioną analizę rynku i zauważyli, że od tworzenia przestrzeni biurowych zależy nie tylko wygoda, ale cały sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Falicity Management posiada wiele definicji, zależnych od kraju, w którym funkcjonuje i od polityki firm.

Definicja amerykańska stwierdza, że „Facility Management to działalność praktyczna, polegająca na koordynacji miejsca pracy, ludzi oraz organizacji. Facility Management jednoczy założenia rynkowego zarządzania przedsiębiorstwami” (L. Pruszkowski, 2012, Facility Management jako innowacyjna koncepcja zarządzania procesami pomocniczymi, s. 215). Według definicji niemieckiej FM „stanowi strategiczne ramy programów koordynacyjnych, które służą temu, by budynki oraz ich systemy, a także składniki, były w gotowości do wykorzystania, aby ich funkcjonalność była całkowicie zachowana, a one były dostosowane do zmieniających się często wymogów” (L. Pruszkowski, ibid.). Z kolei definicja australijska mówi o Facility Management jako o procedurze integracji zarządzania ludźmi, a także procedurze zarządzania procesami organizacji pracy, wraz z infrastrukturą fizyczną oraz bazą materialną, aby umocnić działanie zespołowe.(L. Pruszkowski, op.cit., s. 216).

W realiach polskich FM to procesy dążące do integrowanie miejsc i procesów, celem poprawy jakości życia ludzi i podniesienia wydajności działalności głównej.

Częścią wspólną wszystkich definicji są zadania i cele, jakie mają być realizowane poprzez usługi FM. Odpowiednie zarządzanie procesami pomocniczymi ma poprawić sposób funkcjonowania danego przedsiębiorstwa. Innymi słowy, firma inwestując w tego typu usługi może się skupić na głównym zakresie działalności i staje się dzięki temu bardziej wydajna.

Najważniejsze funkcje, jakie powinny spełniać usługi Facility Management to:

  • dostarczanie, utrzymanie i rozwój różnorodnych usług, obejmujących zarządzanie przestrzenią;
  • zapewnienie sprawności infrastruktury komunikacyjnej, w tym w nowych realiach

mieści się także dostarczenie usług telefonii i Internetu, zabezpieczenie sieci,

  • utrzymanie obiektów technicznych,
  • administracja i zarządzanie, w tym w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa – obsługa szkoleniowa, zewnętrzny dział HR, obsługa księgowa, prawnicza, podatkowa.

Pandemia stała się motorem rozwoju wielu branż, w tym też Facility Management. Intensywny rozwój IT i zmiana charakteru pracy na zdalną i hybrydową, stawia przed FM nowe wyzwania. Pewne jest jedno – segment będzie się rozwijał, bo biznes teraz bardzo będzie potrzebował wsparcia z zewnątrz, po to, by skupić się na głównym zakresie działalności, na utrzymaniu miejsc pracy i na poszukiwaniu źródeł finansowania działalności.

Chcesz porozmawiać? Wyślij dane kontaktowe.

Skorzystali z naszych usług