środa, 23 marzec 2022 07:29

Rośnie zapotrzebowanie na centra danych i usługi w chmurze

Jeszcze w 2018 roku z usług chmurowych korzystało 11 proc. firm w Polsce, ten sam wskaźnik w 2020 roku sięga już 24,4 proc., a w 2021 roku – 28,7 proc. – wskazują dane GUS. Wśród dużych przedsiębiorstw odsetek sięga już prawie 70 proc. Na taki krok coraz częściej decydują się również start-upy, którym zależy na możliwie najszybszym wdrożeniu na rynek swoich rozwiązań. Klienci masowo migrują do data center, co pokazuje, że rośnie zaufanie do technologii chmurowych, ale duże znaczenie ma dla nich lokalizacja takiego centrum. Czynnikami, które ich do tego skłaniają, jest nie tylko oszczędność, lecz również ekologia.

Bezpieczeństwo danych jest priorytetem dla klientów. Coraz więcej użytkowników i partnerów ma potrzebę zaufania podmiotowi, który przechowuje ich dane, chcą np. dokładnie wiedzieć, gdzie są zlokalizowane. Zaufanie wiąże się m.in. z prawodawstwem lokalizacji centrum danych, a także reputacją dostawcy, które może je zagwarantować.

Geolokalizacja ośrodków data center jest głównym wyzwaniem dla usług w chmurze, a rozwiązania muszą być dostępne jak najbliżej miejsca prowadzenia działalności przez przedsiębiorców. Lokalizacja danych ma znaczenie przy projektowaniu każdej infrastruktury, nie tylko ze względu na potrzebę zwiększenia wydajności stron i aplikacji, ale także w celu uzyskania certyfikatów i zapewnienia zgodności, np. w kontekście ustawy RODO.

Korzystanie z usług centrum danych w wybranej przez klienta lokalizacji oznacza, że klient nie musi kupować własnych serwerów, inwestować w infrastrukturę i jej utrzymanie, tylko może korzystać z potężnej mocy obliczeniowej, potrzebnej na określony czas lub dla konkretnego projektu.

Jak wynika z raportu PMR „Rynek centrów danych w Polsce 2021”, w 2020 roku całkowita moc dostępna dla klientów na rynku komercyjnych usług data center wynosiła blisko 89 MW. Do 2026 roku ta wartość ma się podwoić, bo zainteresowanie inwestorów polskim rynkiem nie słabnie. Szczególnie w Warszawie, bo stolica generuje zdecydowanie największy popyt na usługi data center.  

Jak podkreślają eksperci, do korzystania z usług data center klientów skłaniają nie tylko oszczędność oraz gwarancja dostępności i bezpieczeństwa, lecz również kwestie ekologiczne. Hostowanie serwerów wiąże się bowiem z dużym zużyciem energii, duże obiekty korzystają jednak z rozwiązań, które mają to zużycie zmniejszać, jednocześnie minimalizując wpływ na środowisko.

Obecnie przedsiębiorstwa coraz częściej poszukują usług przyjaznych dla środowiska. To coraz ważniejszy aspekt związany z wyborem usług. Obserwujemy znaczącą zmianę: 

  • klienci potrzebują informacji dotyczących na przykład śladu węglowego,
  • chcą wiedzieć, jakie jest oddziaływanie na środowisko ich usług.

Coraz istotniejsze jest więc projektowanie rozwiązań, które są nie tylko atrakcyjne pod względem finansowym, ale także przyjazne dla środowiska.

Systemy chmury publicznej, prywatnej i hybrydowej zmieniły sposób, w jaki firmy na całym świecie postrzegają architekturę IT. Pandemia znacznie przyspieszyła ich wdrażanie. Jak wskazują dane Głównego Urzędu Statystycznego, o ile w 2018 roku płatne usługi cloud computingu wykorzystywała co 10. firma, o tyle w 2021 roku ten wskaźnik sięgał już prawie 29 proc. W dużych firmach ten odsetek sięga 69,7 proc., w małych – 24,4 proc.

Podsumowując, usługi data center będą stawały się korowym rozwiązaniem IT, które będzie pozwalało każdemu przedsiębiorstwu rozwijać swoją działalności i agregować więcej potrzebnych do codziennej pracy informacji, tak aby mieć do nich szybszy i bardziej kompleksowy dostęp.

Źródło: Newseria

Chcesz porozmawiać? Wyślij dane kontaktowe.

Skorzystali z naszych usług