Kursy zawodowe

Podnieś swoje kwalifikacje przez kursy zawodowe.

W zakresie naszej oferty proponujemy kursy zawodowe. Jest to forma kształcenia dla osób dorosłych, która daje szansę, m.in. na zdobycie nowego zawodu, przebranżowienie się lub doskonalenie konkretnych umiejętności.

Kursy zawodowe prowadzimy według programu nauczania, zgodnego z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, który uwzględnia podstawę programową kształcenia w danym zawodzie w zakresie jednej, ściśle określonej kwalifikacji.

Chcesz porozmawiać? Wyślij dane kontaktowe.

Skorzystali z naszych usług