poniedziałek, 16 sierpień 2021 09:00

Facility manager-człowiek orkiestra – co może dać twojej firmie

Czas pandemii zweryfikował wiele zawodów i pokazał jakie branże będą perspektywiczne i atrakcyjne. Dla facility managerów może to być czas na rozwój i zdobycie nowych kompetencji, bo to właśnie oni są obecnie niezwykle potrzebni przedsiębiorstwom dla prawidłowego rozwoju.

Jest to zawód , w którym powinno się stawiać czoła nowoczesnym projektom i posiadać wiele uzdolnień , także społecznych. Gospodarowanie nieruchomościami polega na zarządzaniu obiektami, urządzeniami i udogodnieniami. W tym zakresie od facility managera powinniśmy wymagać  podstawowych kompetencji , m.in. korzystania z obiektu, tak aby był funkcjonalny dla użytkowników, co jest teraz szczególnie ważne, ponieważ zauważamy spore zmiany w tym zakresie – pracownikom często nie wystarczy już biurko i fotel – chcą np. miejsc relaksu czy stojących stanowisk pracy. Na polskim rynku coraz częściej pracodawcy są świadomi tego, że dobre zarządzanie firmą nie jest możliwe bez odpowiedniego zarządzania środowiskiem pracy, czym powinien się zająć wykształcony manager, specjalista na wielu płaszczyznach.

Kompetencje dobrego facility menagera

Oczywistą sprawą jest, że specjalista od FM powinien mieć nie tylko licencję zawodową, jak też gruntowne przygotowanie techniczne. Powinien znać ofertę rynkową, śledzić wszelkie nowości i rozumieć sposoby działania systemów budynków gospodarczych . Jest zobowiązany do szanowania wymagań środowiskowych i zasad zrównoważonego rozwoju. Musi brać pod uwagę związek między środowiskiem a współczesnymi budynkami. Minimalizowanie wpływu działalności na środowisko i oszczędność powinny być celem dobrego managera w naszej firmie. Jego działanie pomoże utrzymać normy środowiskowe, a nawet może dać firmie przewagę konkurencyjną w formie zarządzania np. zieloną energią, co bardzo dobrze wpływa na wizerunek firmy.

Usprawnienie przepływu informacji

Facility manager płynnie komunikuje się ze zleceniodawcami , wnika w potrzeby firmy i przede wszystkim rozwiązuje sytuacje konfliktowe za pomocą kanałów komunikacyjnych  (komunikacja werbalna, niewerbalna, elektroniczna, media itp.). Umie słuchać, jest nastawiony na poznawanie oczekiwań ludzi, dla których pracuje. Ta praca nie jest dla osoby mającej problem w pracy z ludźmi, mającej lęki społeczne czy problem w sprecyzowaniu myśli.

Pomoc w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Olbrzymią rolę odgrywa bezpieczne i wydajne miejsce pracy dla zatrudnionych  pracowników. Facility manager ma wkład w zdrowie, bezpieczne środowisko  i pośrednio – rozwój zawodowy każdego pracownika firmy. Tym samym obszar FM jest ściśle powiązany z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Użytkownicy budynku chociażby w trakcie realizacji projektu powinni działać w miejscu, które zostało zaplanowane pod kątem strategicznym i budżetowym.

Zarządzanie kryzysowe i business continuity

Czynności realizowane przez facility managera powinny być ściśle powiązane z działalnością organizacji, z tego względu wymagane są pewne umiejętności. Jest to cały szereg zadań zapewniających klientom ciągłość działania (business continuity) i prewencję. Umiejętne przełożenie ewentualnych sytuacji kryzysowych na programy zarządzania kryzysowego umożliwi odpowiednio wczesną reakcję na wydarzenia i procesy związane z budynkiem, a więc i firmą.

Zaplecze IT

To ten zakres działalności firmy, który wychodzi dziś na pierwszy front. W związku z tym menager FC musi być na bieżąco z systemami informatycznymi. Systemy zarządzania miejscem pracy muszą dziś ściśle współgrać z technologią i być nowoczesne, a także dobrze zabezpieczone.

Okres pandemii wpłynął na to jak wygląda praca facility managerów i ich współpraca z firmami. Obostrzenia i ograniczenia wciąż nas dotyczą, tak naprawdę nie wiadomo co przyniesie przyszłość. Na pewno praca i owocna współpraca w trybie hybrydowym jest możliwa, częściowo w domu/biurze ,w terenie. Jest to kwestia przyzwyczajenia, wpasowania w nowe ramy, szczególnie potrzebna jest zwiększona komunikatywność oraz wiedza z zakresu zarządzania budynkami, w czym menager FC może być bardzo pomocny.

Zapraszamy do kontaktu. Zapewnimy państwu wsparcie w zakresie FM.

Chcesz porozmawiać? Wyślij dane kontaktowe.

Skorzystali z naszych usług